Trénink

TRÉNINKY 

úterý od 18:00 hodin

čtvrtek od 18:00 hodin