Sponzoring

Základní druhy spolupráce:

1] Generální partner klubu
Generálnímu partnerovi klubu nabízíme propagování obchodního jména a loga objednavatele a to na všech zápasech našich družstev a na všech dalších akcích pořádaných naším klubem. Propagace zahrnuje oprávnění používat marketingové slogany, zobrazení log na dresech a tréninkových kompletech, reklama na webu, rozhlasová reklama a další.
Cena reklamy cca 200.000 Kč ročně.

2] Hlavní partner klubu
Hlavnímu partnerovi klubu nabízíme propagování obchodního jména a loga objednavatele a to na všech zápasech našich družstev a na všech dalších akcích pořádaných naším klubem. Nabídka obsahuje oprávnění používat marketingové slogany, reklamu na webu, rozhlasovou reklamu, billboard na stadionu a další.
Cena reklamy 10.000 – 50.000 Kč ročně.

3] Partner družstva
Partnerovi družstva nabízíme propagování obchodního jména a loga objednavatele a to na všech zápasech našich družstev a všech dalších akcích pořádaných naším klubem. Konkrétně se jedná o¨ oprávnění používat marketingové slogany, reklamu na webu, rozhlasovou reklama a další.
Cena reklamy cca 10.000 Kč ročně.

4] Partner mládeže
Dle dohody lze převzít patronát nad mládežnickým mužstvem.

Další možnosti spolupráce:

1] Prostory kolem hrací plochy
Nabízíme propagování obchodního jméno a logo objednavatele a to na zábradlí kolem hrací plochy na všech zápasech pořádaných naším klubem.
V ceně je umístění Vašeho loga na našich webových stránkách s odkazem na Vaše webové stránky.
Cena reklamy 8.000 Kč ročně.

2] Dresy, trenýrky a štulpny hráčů
Pro reklamní účely je možné využít plochy na dresech a trenýrkách hráčů. V případě Vašeho zájmu bude cena na dresech sjednána individuálně.
V ceně je umístění Vašeho loga na našich webových stránkách s odkazem na Vaše webové stránky.

3] Reklama na našem webu
Cena reklamy 1.000 – 5.000 Kč ročně.

4] Rozhlasová reklama
Na našich domácích zápasech.
Cena reklamy 500 Kč za zápas.